Veel gestelde vragen

Onderstaand vind je een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem telefonisch contact op of stuur een mail. Je kan ons ook een whatsapp bericht sturen. 

Corona proof onderwijs

 • Momenteel geldt de regel: maximaal 20% van het aantal studenten en medewerkers in de school. Dat betekent dat we slechts een deel van onze theorie- en praktijklessen op school kunnen uitvoeren. We vangen dit op door online lessen aan te bieden hoe dat er per opleiding uit gaat zien is nog niet bekend. We werken in de zomer door aan een roosterplanning.
  Zie voor de meest actuele stand van zaken ook www.aeres.nl/coronavirus

 • Helaas is het niet mogelijk om tijdens de zomervakantie de school te bezoeken. Ook ontvangen wij vanwege de Corona maatregelen tot nader order geen bezoekers voor rondleidingen of arrangementen.

 • Normaal gesproken is dat geen probleem. Helaas kunnen we dit in verband met de Corona maatregelen niet toestaan.

Voor nieuwe studenten

 • Je stapt uit bij station Barneveld Centrum. Vanaf daar is het plm. 10-15 minuten lopen.

 • Je kunt je fiets stallen in de daarvoor bestemde stallingen. Zet je fiets altijd op slot. Hoewel er toezicht is, is de school niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade toegebracht door derden.

 • Ja, een eigen laptop is verplicht.
 • Dat is afhankelijk van je lesrooster. In veel lessen wordt de laptop gebruikt.

 • Uiterlijk 1 april moet je inschrijving binnen zijn.
 • Barneveld heeft een eigen station (Barneveld centrum). Hiervandaan is het ongeveer 15 minuten lopen naar school.
 • Uit de ervaringen van studenten weten we dat maximaal 1,5 uur reistijd (enkele reis) als acceptabel wordt beschouwd. Als je meer tijd nodig hebt om op school te komen adviseren wij je in Barneveld en/of omgeving woonruimte te zoeken.
 • Bij bevestiging van inschrijving is er een digitale lijst met kamers te verkrijgen.

Diverse schoolzaken

 • Vul hiervoor het mutatieformulier in en mail deze naar: mbo.barneveld@aeres.nl

 • Hierover krijg je in de eerste schoolweek meer informatie.

 • Onze school valt in regio midden. Voor de exacte date kijk op de pagina belangrijke data.

 • Het kan gebeuren dat jouw omstandigheden zijn gewijzigd en je je wilt afmelden voor de opleiding. Stuur ons dan een mail met daarin jouw naam en de opleiding waarvoor je je hebt opgegeven.

 • De lessen beginnen op z’n vroegst om 09.15 uur en duren tot uiterlijk 16.30 uur.
 • Stagelopen in het buitenland is toegestaan, wel moet het bedrijf aan dezelfde eisen voldoen als een Nederlands bedrijf.
 • In elk jaar van je opleiding zit minimaal één stageblok van 8 weken.

Vragen via Aeres Training Centre Barneveld

 • Tijdens de zomervakantie sluit Aeres Training Centre Barneveld van 27 juli tot 10 augustus a.s. Je kunt uiteraard wel gewoon mailen maar houd rekening met een wat langere wachttijd voordat je antwoord krijgt.

Veelgestelde vragen over Groen, Grond en Infra

 • De opleiding Groen, Grond en Infra start voor elke nieuwe student in het 1e leerjaar in de BOL. Aan het einde van het 1e leerjaar gaat je mentor met je in gesprek over het beste vervolg van de opleiding voor jou. Je kan daarna eventueel in de opleiding verder in de BBL. Mits je aan de voorkant een arbeidsovereenkomst hebt.
 • De niveau 4 opleiding “opzichter/uitvoerder Groen, Grond en Infra” wordt alleen aangeboden als BOL opleiding.
 • De opleiding “Groen, Grond en Infra” geeft veel mogelijkheden in de Cumela sector. Het filmpje via deze link www.youtube.com/watch?v=1APHBp2h8mw geeft een goed beeld van de werkzaamheden die in deze sector voorkomen.
 • Opleiding in Barneveld Minimale vooropleiding 
   Medewerker Groen, Grond en Infra niveau 2 VMBO basis / MBO niveau 1 
   Vakbekwaam Medewerker Groen, Grond en Infra niveau 3 VMBO Kader 

   opzichter/uitvoerder Groen, Grond en Infra niveau 4

  VMBO Kader met gemiddeld

  cijfer 7, VMBO GL/TL

   

 • Er is geen vakkenpakket waarmee je niet aan deze opleiding kan beginnen. Het is mooi als je de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie in je vakkenpakket hebt (niveau 4).
 • Je leert veel van zelf een stage-/leerbedrijf opzoeken, contact maken met het bedrijf en daar solliciteren. Alle voor jou opleiding erkende leerbedrijven kan je vinden via www.stagemarkt.nl. Als je hulp nodig hebt bij het vinden van een stage, leer-/werkplek zullen we je altijd helpen.
 • In onderstaande afbeelding kan je de lesweken zien. (de geel en bruin gekleurde weken onder 1LA. Verder kan je de stageweken herkennen. ( de blauw gekleurde vakken onder 1LA) De groen gekleurde vakken zijn de schoolvakanties. Het plaatje is van dit schoolseizoen. De indeling voor het volgende schoolseizoen zal daar niet veel van afwijken. Je ziet dat je de helft van het schooljaar stage loopt. In de schoolweken is 2/3 van de tijd theorieles en 1/3 van de tijd praktijkles.

 • In de BBL kom je 8 hele weken naar school en werk je daarnaast hele weken. Je moet een arbeidsovereenkomst hebben bij het leer-/werkbedrijf.
  In de BOL is de indeling van lesweken en stageweken ongeveer gelijk verdeeld als het 1e leerjaar. In het 2e leerjaar van de BOL opleiding heb je de kans om in het laatste stageblok een internationale stage te lopen.
 • Dit schooljaar hebben we 37 nieuwe studenten mogen verwelkomen. In totaal zitten er 98 studenten op de opleiding Groen, Grond en Infra op het Aeres MBO Barneveld.
 • Bij de vakken bodem, bemesting, teelt en machinevaardigheid komen ook agrarische onderwerpen en machines aan bod. Gericht op de teelt en oogst van gras en mais. Je loopt in de opleiding minimaal 1 stage agrarisch loonwerk. Daarnaast heb je in de BOL opleiding de mogelijkheid om je gewasbeschermingscertificaat te behalen.
 • Op de website groengrondinfra.nl kan je drukken op de button “alles over het T-rijbewijs”

  Daar vind je alle informatie over de tegemoetkoming in de kosten voor het T-rijbewijs. Ook op de rest van de website is veel nuttige informatie over de opleidingen Groen, Grond en Infra.

 • Op 14 november kan je naar onze webinar komen of de chatboxen gebruiken. Daarnaast kan je ook whatsappen met Armin Satter.

Veelgestelde vragen over Veehouderij

 • BBL is een beroepsbegeleidende leerweg. Hier ligt een arbeidscontract van minimaal 24 uur aan ten grondslag. Dus 3 dagen werken, een dag studie en een dag naar school. Voor de BOL (beroeps opleidende leerweg) is dat voltijds naar school en een dag of meerdere dagen stage of een periode stage.
 • Ja, dat kan maar duurt langer. Meestal 4 of 5 jaar.
 • Tijdens de opleiding Medewerker Veehouderij leer je hoe je samen met de boer de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf uitvoert. In de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan belangrijke praktische onderwerpen zoals melken, huisvesting en voeding. Je loopt in deze twee schooljaren stage bij verschillende bedrijven.
 • Met de opleiding Vakbekwaam medewerker Veehouderij leer je hoe je samen met de boer de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf uitvoert. In de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan belangrijke onderwerpen. Bij rundvee, melken, huisvesting, kringloop, grassen en kruiden, gewasbescherming en voeding. Bij varkens en kippen zijn dat dier gerelateerde onderwerpen. Tijdens de 3-jarige opleiding loop je stage bij verschillende bedrijven.
 • Tijdens de opleiding Vakexpert Veehouderij kijk je hoe je samen met de boer de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf runt en uitvoert. Vee aandacht wordt besteed aan de economie van het bedrijf en daarnaast de vak gerelateerde onderwerpen, zoals melken, huisvesting, veiligheid, gewasbescherming en voeding. Communicatie en leidinggeven zijn essentiële onderwerpen. Je loopt stage bij verschillende bedrijven uit jouw sector (melkvee, varkens of pluimvee of in het laatste een verbreding) in de buurt, in Nederland of het buitenland.

Meer algemene vragen

 • Grof gezegd bestaat de opleiding uit 60% theorie en 40% praktijk.
 • Nee, een diploma is voldoende.
 • Naast alle beroepsgerichte vakken krijg je ook nog algemeen vormende vakken, zoals: Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde enz.
 • Aeres MBO Barneveld is de enige school in Nederland met een dierentuinvergunning. Tevens is er op de campus een paraveterinair trainingscentrum (dierenartsenpraktijk). Dit alles maakt de school uniek. Wel adviseren wij je om op meerdere scholen te gaan kijken en pas daarna je keuze te maken.
 • De gemiddelde groepsgrootte is 27.
 • Aeres MBO Barneveld is een mbo, zoals de meeste andere. Dus niet een particuliere opleiding. Studeren bij Aeres MBO Barneveld is daarom niet duurder dan bij een andere mbo.
 • Jazeker. Meer weten? Bekijk onderstaand filmpje of klik hier.