Als ouder bent u natuurlijk zeer betrokken bij de studieroute van uw kind. U vindt studieplezier belangrijk maar uiteraard kijkt u ook mee naar de kansen op de arbeidsmarkt, doorstudeermogelijkheden etc. 

Aeres MBO Barneveld wil ouders zoveel mogelijk stimuleren om de beste coach voor uw kind te zijn en uw kind te inspireren om zelf zijn/haar keuze te maken. Het is raadzaam om samen een paar open dagen te bezoeken. Vaak is het ook nog een leuk, leerzaam dagje uit. 

Nog meer tips:

  1. Stel vragen als uw zoon of dochter een stap heeft gezet in het keuzeproces. Ga daarbij ook uit van de talenten en interesses van uw kind. 
  2. Onderzoek de kwaliteit van de opleiding in vergelijking met opleidingen van andere opleidingen en/of mbo scholen 
  3. Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit waar uw kind na zijn/haar opleiding terecht komt?
  4. Wat is de reisafstand, hoe is het openbaar vervoer geregeld, wil uw zoon of dochter wellicht op kamers? Allemaal factoren die meewegen in de keuze en waar u bij kunt helpen.
  5. Biedt de school passend onderwijs? Heel wat studenten hebben te maken met speciale omstandigheden zoals dyslexie, autisme, belemmeringen bij bewegen of iets dergelijks. 
    Bij Aeres MBO Barneveld bijvoorbeeld is er een multidisciplinair ondersteuningsteam bestaande uit zorgcoördinatoren, twee schoolmaatschappelijk medewerkers en een studie adviseur.

 

Meer weten over de sector dier en de toekomstige ontwikkelingen? Bekijk de pet monitor 2021

Extra ondersteuning nodig

Heeft uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig? 
Kijk op  https://www.aeresmbo.nl/barneveld/daarom-aeres-mbo-barneveld/studeren-bij-aeres-mbo/studentenondersteuning 
Of vraag een gesprek aan met de zorgcoördinator via: mbo.barneveld@aeres.nl