Op het moderne veehouderijbedrijf van de toekomst is er evenwicht tussen wat het dier, de veehouder en de maatschappij wil. Het zijn rendabele bedrijven waar op duurzame wijze melk, vlees en eieren worden geproduceerd. Dierenwelzijn en plezier in het werk gaan zo hand in hand.

Welke opleiding kies jij?

Bekijk hier onze opleidingen veehouderij >
Veehouderij

Beleef onze campus
Aeres MBO Barneveld

  • Circa 2.000 mbo-studenten.
  • 2.000 praktijk leerbedrijven
  • Unieke praktijkfaciliteiten zoals Techniekhal, Pluimvee innovatie lab, dierenartsenpraktijk.
  • 270 gekwalificeerde trainers, docenten, instructeurs en vakspecialisten.
  • Autoriteit en kenniscentrum in Nederland op het gebied van dierverzorging.
  1. Pluimvee innovatie lab.
  2. Leslokalen.