Informatie video over de veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen Hippische opleidingen

 • De werkgelegenheid in de sector paardenhouderij is stabiel.

  De hippische sector biedt tussen de 12.000 en 13.000 banen.

  Er is een grote vraag naar paardenspecialisten. Dat zijn mensen die niet alleen kennis hebben van het paard en de verzorging daarvan, maar ook van bijvoorbeeld het runnen van een stal en de regelgeving die daar bij hoort.

  Begin 2020 is er een onderzoek gedaan naar de werkgelegenheid van onze niveau 4 studenten.

  • Na de opleiding leert 1/3 van onze studenten door (34%).
  • De helft van onze studenten zijn gaan werken in de hippische sector. Van de studenten die gaan werken gaat 3/4 de paardensector in (74%). Ervaring in de sector is noodzakelijk! –
  • Werken in de paardenhouderij is fysiek zwaar. Om te kunnen beslissen of je dit werk aankunt, is het noodzakelijk dat je enkele weken ervaring hebt met het fulltime werken op een paardenbedrijf.
 • • Instructeur • Medewerker paardenkliniek • Ruiter • Dierenartsassistent paardenkliniek (paraveterinair) • Trainer • Stamboekmedewerker • Groom (professionele paardenverzorger) • Africhter van jonge paarden • Stalmedewerker op manege, wedstrijdstal, pensionstal, handelsstal, hengstenhouderij, stoeterij etc. • Voorlichten en verkopen van paardenvoeders, paardenbenodigdheden etc. of in ruitersportzaak • Bedrijfsleider op een manege • Paardenhouder, paardenfokker • Organisator evenementen • Hoefsmid

 • Vanaf Barneveld centrum (station) is het 10 minuten lopen naar onze hoofd locatie aan de Barnseweg. Als service zorgen wij voor de veiligheid van onze studenten door het vervoer van en naar het hippisch centrum zelf te regelen.

  Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld centrum (station) langs onze hoofd locatie aan de Barnseweg naar het hippisch centrum en weer terug.

 • Reis je langer dan 1,5 uur dan maak je lange dagen. We adviseren wij jou om op kamers of in een gastgezin te gaan. Na plaatsing, ontvangen onze studenten een code voor het downloaden van een digitale lijst met kamer en gastgezin adressen. Dat is een gerenommeerde lijst van gastgezinnen waar wij al jaren mee werken. Uiteraard kan je ook zelf naar een verblijf zoeken.

 • Alleen voor de studenten van de Instructeursopleiding hebben wij logiesfaciliteiten beschikbaar op ons hippisch centrum. De overnachtingskosten voor de student zijn 15 euro per nacht. Er is 1 woonhuis met keuken, magnetron/oven, toilet/douche. Er zijn slaapplaatsen aanwezig voor ongeveer 25 studenten.

 • Indien je een eigen paard tot je beschikking hebt en je kiest voor de Instructeursopleiding dan is het mogelijk om je paard op het hippisch centrum te stallen. Dit is alleen mogelijk als je op het AHC bent om praktijklessen te volgen: 2 of 3 dagen per week. Wij bieden dus géén pensionstalling aan.

  Kosten voor de stalling liggen tussen de 15 en 20 euro per dag of nacht (inclusief stalbedekking en ruwvoer, exclusief krachtvoer).  

  De student zorgt dagelijks voor de verzorging van eigen paard en bijbehorende stal(len). Zoals het binnen- en buitenzetten en uitmesten. Het voeren gebeurt met elkaar.

 • Samen met onze studenten runnen we, onder professionele begeleiding van docenten, het Aeres Hippisch Centrum. Het is ons doel om onze studenten actief te betrekken bijvoorbeeld door het verzorgen van de 30 school(sport) paarden. Hierdoor leer je aanpakken, verantwoordelijkheid dragen en krijg je een realistisch beeld van de sector.

  Per jaar heeft iedere student maximaal 3 dagen verzorgingsdienst. Dit kan zijn in een weekend en/of vakantie. De verzorgingsdiensten beginnen aan het einde van het 1e leerjaar, zodat je voldoende tijd hebt om het centrum en de paarden te leren kennen.

  • Praktijkles op eigen Aeres Hippisch Centrum (6,5 ha)
  • Het AHC wordt professioneel gerund door onze eigen docenten, studenten, stalpersoneel en dienst facilitair.
  • Voor studenten met een havo diploma bieden we een sprint opleiding niveau 4 opleiding aan (2 jaar)
  • Je hebt géén eigen paard nodig
  • Rijles op onze eigen (school)paarden voor de opleidingen Paardensport en -houderij (niveau 3 en 4) • Niveau 2 studenten die verkort door willen stromen naar niveau 3, krijgen in jaar 2, na aantonen van voldoende rij technisch niveau, rijles op onze schoolpaarden. Dit om de verkorte doorstroom naar niveau 3 mogelijk te maken.
  • Tijdens de opleiding Paardensport en -houderij (niveau 3 en 4) heb je de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te halen. Je bent dan gediplomeerd instructeur tot ongeveer L-niveau
  • Rijervaring op F6 niveau is gewenst voor de opleiding Paardensport en -houderij (niveau 3 en niveau 4) Bijzonderheden van onze Instructeursopleidingen: .
  • Praktijkles op het Aeres Hippisch Centrum
  • Eigen paard/leenpaard nodig van minimaal 1.60m met landelijke wedstrijdervaring
  • Minimaal L2 +2 dressuur en B+2 springen of L+2 springen en B+2 dressuur KNHS geklasseerd met paard
  • Behalen van het ORUN diploma aspirant instructeur én instructeur basissport en eventueel wedstrijdsport
  • Les van coach 5 instructeurs
  • Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport) paard
  • Mogelijkheid tot stallen eigen paard
  • Logiesfaciliteiten voor instructeursstudenten op het Aeres Hippisch Centrum
  • Rijtest naast motivatie is voorwaarde voor toelating
  • Je dient actief deel te nemen aan KNHS wedstrijden 

   

  • Complete smederij op het Aeres Hippisch Centrum
  • Erkend en aangesloten bij de NVvH (Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden) en de EFFA (European Federation of Farrier Association)
  • Nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden
  • Kwaliteit van de opleiding wordt geborgd
  • Ervaren gekwalificeerde hoefsmeden (Certified European Farrier) docenten
  • Medewerker paardenhouderij (2 jaar) Niveau 3: BOL/BBL
  • Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (3 jaar) Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen
  • Hoefsmid (3 jaar) Zie onder ‘Hoefsmidopleiding’ Niveau 4: BOL
  • Bedrijfsleider paardensport en -houderij niveau 4 (3 jaar) Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen
  • Sprintopleiding Bedrijfsleider paardensport en –houderij (2 jaar) speciaal voor havisten Binnen deze opleiding bestaat de mogelijkheid om het ORUN aspirant instructeursdiploma te behalen Niveau 4: BBL
  • De BBL Niveau 4 opleiding is een intern traject volgend op de bij ons gevolgde BBL niveau 3.  Er is niet extern in te schrijven voor 1 jaar BBL Niveau 4

  Lees de uitgebreide brochure voor praktische en gedetailleerde informatie.

 • Overzicht hippische opleidingen met eigen paard en KNHS wedstrijdklassering: Instructeursopleidingen Niveau 3: BOL

  • Instructeur paardensport en -houderij (3 jaar, BOL). Binnen deze opleiding behaal je het ORUN aspirant instructeursdiploma én instructeur basissport. Niveau 4: BOL
  • Instructeur/bedrijfsleider paardensport en -houderij (4 jaar, BOL). Binnen deze opleiding behaal je het ORUN aspirant instructeursdiploma, instructeur basissport en eventueel instructeur wedstrijdsport (indien haalbaar).

  Algemeen: Voor de Instructeursopleiding heb je een eigen paard/leenpaard nodig van minimaal 1.60m.

  Voorafgaand aan de opleiding hebben studenten van de Instructeursopleiding, al landelijke wedstrijdervaring. Dat wil zeggen dat ze actief deelnemen aan KNHS wedstrijden.

  Omdat je in deze opleiding meerdere instructeursdiploma’s kan halen naast je volwaardige mbo diploma, hanteren we een selectie op deze opleiding waarbij een rijtest afgelegd moet worden en een motivatiegesprek plaatsvindt.

  Deze opleiding heeft een numerus fixus. Een beperkt aantal studenten wordt tot de opleiding toegelaten. Tijdens de Instructeursopleiding word je getraind door coach 5 instructeurs: voor dressuur worden de studenten getraind door Bart Bax en voor het springen/eventing door Egbert van Roekel. Doordat je binnen de instructeursopleiding voortdurend aan je eigen rij- en trainingsvaardigheden werkt, schiet het rijniveau omhoog.

 • De instructeursopleiding wordt deels op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek gegeven en deels op onze hoofd locatie in Barneveld. Als service en voor de veiligheid zorgen wij voor het vervoer van onze studenten. Er rijdt een pendelbus vanaf Barneveld centrum (station) langs onze hoofd locatie aan de Barnseweg naar het hippisch centrum en weer terug.

 • Algemeen: Rij- en trainingsvaardigheid, didactiek, rijtechniek, lesgeven en coachen, ziekteleer, gedrag.

  Beroepsgerichte vakken: Verbeteren rijvaardigheid met eigen (sport)paard. Exterieur en beweging, parcoursbouw, ruiterfitheid, EHBO-paard, houding en zitanalyse, opzetten eigen bedrijf etc.

  Algemeen vormende onderdelen: Nederlands, Engels en rekenen.

  Rijervaring: De minimale voorwaarden om de Instructeursopleiding te kunnen volgen is:

  • L2+2 winstpunten dressuur en B+2 winstpunten springen of  L +2 springen en B+2 dressuur (behaald met een paard)
  • Rij je op dit moment nog pony, dan moet je voorafgaand aan de opleiding minimaal in één discipline M/Z en in een andere discipline B/L hebben behaald Eigen paard: Het (kunnen) beschikken over een (eigen) paard van minimaal 1.60m is een voorwaarde voor deze opleiding. Dat heeft te maken met het behalen van de vele extra ORUN-diploma’s die je moet afsluiten met een paard. Het mag ook een leenpaard of leasepaard zijn, mits voldoende capaciteit en dat je gedurende jouw opleiding erover kan beschikken (minimaal 1.60 m, gezond en geschikt volgens de instructeurs). Hier moet je ook KNHS-wedstrijden mee kunnen rijden. Je neemt in principe één paard mee voor beide disciplines (dressuur/springen) naar de praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum.

   

  Een tweede paard meenemen is enkel mogelijk in overleg.

 • Je bent 2-3 dagen/week op het Aeres Hippisch Centrum (AHC) voor de praktijklessen, maar er kunnen ook theorielessen voorkomen op het AHC. Daarnaast ben je 2 dagen op de hoofdlocatie in Barneveld.

  Lestijden van de praktijk zijn in samenspraak met instructeurs en coördinatoren. Overige lestijden lopen van 9.15 uur tot 16.30 uur. De lesdagen zijn afhankelijk van het niveau (3 of 4) van de opleiding en van roostering. De tijden van de rijlessen variëren per blok en kunnen in verband met activiteiten tussentijds variëren.

 • Er zijn 2-3 dagen/week praktijklessen op het Aeres Hippisch Centrum in Kootwijkerbroek. Je moet wekelijks in staat zijn je geschikt bevonden paard mee te nemen naar de praktijklessen. Er zijn meerdere stageperiodes gedurende 4 jaar. Dit kan een blokstage, keuzedeelstage of eindstage zijn (7 à 8 weken). Studenten van de Instructeursopleidingen lopen stage op een sport- en/of handelsstal.

  Het stagebedrijf moet een SBB goedgekeurd bedrijf zijn (samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven). Je moet, naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, de mogelijkheid hebben om onder begeleiding ervaring op te doen met rijden (zowel dressuur als springen), instructie geven, longeren, ect.

  Je bedrijf moet door je mentor en de instructeurs als geschikt bevonden worden. Via www.stagemarkt.nl kun je een erkend stagebedrijf vinden.

 • Tijdens de Instructeursopleiding behaal je naast je volwaardige mbo-diploma, gedurende je opleiding in het tweede leerjaar je ORUN diploma aspirant-instructeur, in het derde leerjaar je ORUN diploma instructeur basissport en in je vierde leerjaar je ORUN diploma instructeur wedstrijdsport.

  Deze laatste is afhankelijk van de capaciteit en mogelijkheden van het paard en de student.

 • Je paard stallen op het hippisch centrum is alleen mogelijk als je op het AHC bent om praktijklessen te volgen: 2 of 3 dagen per week.

  Wij bieden dus géén pensionstalling aan.

  Kosten voor de stalling liggen tussen de 15 en 20 euro per dag of nacht (inclusief stalbedekking en ruwvoer, exclusief krachtvoer).  De student zorgt dagelijks voor de verzorging van eigen paard en bijbehorende stal(len). Zoals het binnen- en buitenzetten en uitmesten. Het voeren gebeurt met elkaar.

 • Voor de studenten van de Instructeursopleiding hebben wij logiesfaciliteiten beschikbaar op ons hippisch centrum. De overnachtingskosten voor de student zijn 15 euro/nacht. Er is 1 woonhuis met keuken, magnetron/oven, toilet/douche. Er zijn slaapplaatsen aanwezig voor ongeveer 25 studenten. Mogelijkheid tot overnachten op het Aeres Hippisch Centrum op dagen van ingeroosterde praktijklessen.

Goed om te weten

 • Dat is afhankelijk van je lesrooster. In veel lessen wordt de laptop gebruikt.

 • Je stapt uit bij station Barneveld Centrum. Vanaf daar is het ongeveer 10-15 minuten lopen.

 • Je kunt je fiets stallen in de daarvoor bestemde stallingen. Zet je fiets altijd op slot. Hoewel er toezicht is, is de school niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade toegebracht door derden.

Diverse schoolzaken

 • De eerste schooldag staat gepland op 5 september a.s. Administratief gezien start een schooljaar 2022-2023 op 1 augustus en eindigt deze op 31 juli. Zo staat het ook vermeld in de onderwijsovereenkomst (OOK). De vakanties zijn hierbij niet vermeld, maar zijn wel van toepassing.

  Alle nieuwe studenten krijgen toegang tot hun rooster tijdens de introductieweek en de huidige studenten kunnen hun rooster inzien.

 • Onze school valt in regio midden. De vakanties en vrije dagen zijn:

  • Herfst 22 oktober t/m 30 oktober 2022
  • Kerst 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  • Voorjaar 25 februari t/m 5 maart 2023
  • Mei 29 april t/m 7 mei 2023
  • Zomer 8 juli t/m 20 augustus 2023

   

 • Hierover krijg je in de eerste schoolweek meer informatie.

 • Vul hiervoor het mutatieformulier in en mail deze naar: mbo.barneveld@aeres.nl
  Het mutatieformulier kan je downloaden via https://www.aeresmbo.nl/barneveld/mijn-aeres/downloads

 • Normaal gesproken is dat geen probleem. Helaas kunnen we dit in verband met de Corona maatregelen niet toestaan.

 • Het kan gebeuren dat jouw omstandigheden zijn gewijzigd en je je wilt afmelden voor de opleiding. Stuur dan een mail met daarin jouw naam en de opleiding waarvoor je je hebt opgegeven naar: mbo.barneveld@aeres.nl

Open dagen

 • De open dagen op onze campus en het Aeres hippisch centrum zijn altijd een belevenis. Wij zijn van plan om komend schooljaar een open dagen serie en webinars te organiseren op verschillende momenten. Dit zijn de open dagen in 2022:

  Zaterdag 22 januari vanaf 10.00 uur (Online open dag  d.m.v. webinars)
  Vrijdag 18 maart vanaf 14.00 uur 

  Kijk voor actuele informatie altijd op www.opendagbarneveld.nl .

Kom ook naar de open dag! Meld je nu aan!
Loop een échte school dag mee Meld je nu aan!
Inschrijven opleiding Meld je nu aan!